28. februar 2019

Arrangørene av Vinterkonferansen

Planleggingen og gjennomføringen av Vinterkonferansen gjøres av
frivillige studenter ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim.
Motivasjonen bak konferansen er å gi studenter og næringsliv påfyll
og en mulighet til å skape kontakter.
Vinterkonferansen ønsker også å bidra til å posisjonere
Handelshøyskolen i Trondheim som den ledende økonomiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Arrangørene er satt sammen av et styre, og fire grupper som har ansvar for hver sin del av konferansen.
Disse gruppene er foredragsgruppen, markedsføringsgruppen, næringslivsgruppen og gjennomføringsgruppen.

Styret

Gjennomføring

Næringslivsgruppen

Markedsføringsgruppen

Foredragsgruppen