Utvalget

Arrangørene av Vinterkonferansen 2019

Planleggingen og gjennomføringen av Vinterkonferansen gjøres av frivillige studenter ved NTNU Handelshøyskolen.

Motivasjonen bak konferansen er å gi studenter og næringsliv påfyll og en mulighet til å skape kontakter.

Vinterkonferansen ønsker også å bidra til å posisjonere NTNU Handelshøyskolen som den ledende økonomiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Arrangørene er satt sammen av et styre, og fire grupper som har ansvar for hver sin del av konferansen. Disse gruppene er foredragsgruppen, markedsføringsgruppen, næringslivsgruppen og gjennomføringsgruppen.

Arrangørene av Vinterkonferansen

 


Styret

Leder: Marie Blekastad
Nestleder: Emilie Fleischer
Økonomiansvarlig: Stian Olsen
Foredragsansvarlig: Gisle Røe Åkra
Næringslivsansvarlig: Andreas Schei Ystehede
Markedsføringsansvarlig: Therese Kvalvik / Tommy Myrvang
Gjennomføringsansvarlig: Synne Berg

Styret