Arrangørene av Vinterkonferansen

Planleggingen og gjennomføringen av Vinterkonferansen gjøres av frivillige studenter ved NTNU Handelshøyskolen. Motivasjonen bak konferansen er å gi studenter og næringsliv påfyll og en mulighet til å skape kontakter. Vinterkonferansen ønsker også å bidra til å posisjonere NTNU Handelshøyskolen som den ledende økonomiske utdanningsinstitusjonen i Norge. 

Arrangørene er satt sammen av et styre, og fire grupper som har ansvar for hver sin del av konferansen. Disse gruppene er foredragsgruppen, markedsføringsgruppen, næringslivsgruppen og arrangementgruppen.

Styret

Leder: Kine Kringen

Nestleder: Frikk Bankerød

Økonomiansvarlig: Helene Brinchmann-Hansen

Foredragsansvarlig: Victoria Liltved Wang

Næringslivsansvarlig: Vilde Hauger-Johannesen

Markedsføringsansvarlig: Amalie Rønning

Arrangementsansvarlig: Maria Eidset

Styret

Leder
Kine Kringen

Nestleder
Frikk Bankerød

Økonomiansvarlig
Helene Brinchmann-Hansen

Foredragsansvarlig
Victoria Liltved Wang

Næringslivsansvarlig
Vilde Hauger-Johannesen

Markedsføringsansvarlig
Amalie Rønning

Arrangementansvarlig
Maria Eidset

Gruppene

Arrangementgruppen
Foredagsgruppen
Næringslivsgruppen
Markedsføringsgruppen