Utvalget

Arrangørene av Vinterkonferansen

Planleggingen og gjennomføringen av Vinterkonferansen gjøres av frivillige studenter ved NTNU Handelshøyskolen. Motivasjonen bak konferansen er å gi studenter og næringsliv påfyll og en mulighet til å skape kontakter. Vinterkonferansen ønsker også å bidra til å posisjonere NTNU Handelshøyskolen som den ledende økonomiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Arrangørene er satt sammen av et styre, og fire grupper som har ansvar for hver sin del av konferansen. Disse gruppene er foredragsgruppen, markedsføringsgruppen, næringslivsgruppen og arrangementgruppen.


Styret

Leder: Mathias Grotøy Bjørgum
Nestleder: Brage Sævdal
Økonomiansvarlig: Ingvild Håveødegård
Foredragsansvarlig: Pernille Snerten Holtan
Næringslivsansvarlig: Isak Ulseth Neergaard
Markedsføringsansvarlig: Sam Seifnia
Arrangementansvarlig: Erik Botnen

Styret 2020-2021