Arrangørene av Vinterkonferansen

Planleggingen og gjennomføringen av Vinterkonferansen gjøres av frivillige studenter ved NTNU Handelshøyskolen. Motivasjonen bak konferansen er å gi studenter og næringsliv påfyll og en mulighet til å skape kontakter. Vinterkonferansen ønsker også å bidra til å posisjonere NTNU Handelshøyskolen som den ledende økonomiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Arrangørene er satt sammen av et styre, og fire grupper som har ansvar for hver sin del av konferansen. Disse gruppene er foredragsgruppen, markedsføringsgruppen, næringslivsgruppen og arrangementgruppen.

 


 

Styret

Leder: Isak Ulseth Neergaard
Nestleder: Sam Seifnia
Økonomiansvarlig: Nora Froholdt Johanssen
Foredragsansvarlig: Karoline Sørnes
Næringslivsansvarlig: Andreas Frøyen Dideriksen
Markedsføringsansvarlig: Sandra Tien
Arrangementansvarlig: Rune Bårdli


Styret 2021-2022