Utvalget

Arrangørene av Vinterkonferansen 2021

Planleggingen og gjennomføringen av Vinterkonferansen gjøres av frivillige studenter ved NTNU Handelshøyskolen.

Motivasjonen bak konferansen er å gi studenter og næringsliv påfyll og en mulighet til å skape kontakter.

Vinterkonferansen ønsker også å bidra til å posisjonere NTNU Handelshøyskolen som den ledende økonomiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Arrangørene er satt sammen av et styre, og fire grupper som har ansvar for hver sin del av konferansen. Disse gruppene er foredragsgruppen, markedsføringsgruppen, næringslivsgruppen og arrangementgruppen.

Arrangørene av Vinterkonferansen 2020

 


Styret

Leder: Mathias Grotøy Bjørgum
Nestleder: Brage Sævdal
Økonomiansvarlig: Ingvild Håveødegård
Foredragsansvarlig: Pernille Snerten Holtan
Næringslivsansvarlig: Isak Ulseth Neergaard
Markedsføringsansvarlig: Sam Seifnia
Arrangementansvarlig: Erik Botnen

Styret 2020-2021