Utvalget

Arrangørene av Vinterkonferansen 2020

Planleggingen og gjennomføringen av Vinterkonferansen gjøres av frivillige studenter ved NTNU Handelshøyskolen.

Motivasjonen bak konferansen er å gi studenter og næringsliv påfyll og en mulighet til å skape kontakter.

Vinterkonferansen ønsker også å bidra til å posisjonere NTNU Handelshøyskolen som den ledende økonomiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Arrangørene er satt sammen av et styre, og fire grupper som har ansvar for hver sin del av konferansen. Disse gruppene er foredragsgruppen, markedsføringsgruppen, næringslivsgruppen og gjennomføringsgruppen.

Arrangørene av Vinterkonferansen

 


Styret

Leder: Tommy Myrvang
Nestleder: Therese Kvalvik
Økonomiansvarlig: Brage Sævdal
Foredragsansvarlig: Ingvild Håveødegård
Næringslivsansvarlig: Anne Norum
Markedsføringsansvarlig: Aurora Albrigtsen
Gjennomføringsansvarlig: Mathias Bjørgum

Styret